Od 1. 1. 2020 MČ Brno-Jundrov služba Senior taxi obnovena
s novým dopravcem a novými podmínkami

Pro koho je služba určena: všem seniorům starším 70 let a všem držitelům průkazu ZTP a ZTP/P s trvalým bydlištěm v Jundrově.

Kam a kdy Vás zaveze: služba je realizována na území města Brna, a to každý pracovní den v době od 6.00 do 17.00 hod. Z místa Vašeho bydliště Vás odveze k lékaři, k vyřízení sociálních služeb a úředních záležitostí a doveze Vás zpět domů, a to maximálně 6 jízd za kalendářní měsíc.

Kolik za jednu jednosměrnou jízdu zaplatíte:
Cena za jednu jízdu pro chodící: 70 Kč
Cena za jednu jízdu pro vozíčkáře:    100 Kč
V případě čekání vozidla: 100 Kč za každou započatou hodinu
Příplatek za větší asistenci: 100 Kč

Cena je jednotná bez ohledu na délku trasy a počet přepravovaných osob.
Platbu za využítí služby SENIOR TAXI JUNDROV hradí přepravovaná osoba ihned po ukončení jízdy v hotovosti.

Realizace: Agentura Váp